toroslu kitaplığı

      

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık Desteği için lütfen bize yazınız.

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com

Faks:

 (212) 527 52  97

 

Fiyat Listesi

 

Kitaplarımızı Satın Almak İçin:

 

     Basın Duyrusu - Yaratıcı Okuma Dizisi

                       

 
 

Basın Duyurusu

 *** ÇAĞRI ***

Değerli Basın Mensupları

Demokratik bir toplumun  eğitim yoluyla oluşabileceğine inanan derneğimiz, bir yandan çocuklarımızın okul eğitimine kavuşturulma çabalarını sürdürürken bir yandan da eğitimin kalitesinin yükseltilmesine destek vermektedir. Bu bağlamda yürüttüğümüz  Yaratıcı Okuma Projesi kapsamında İlköğretim Okullarına yönelik bir dizi kitap hazırladık. Projemizin ve kitaplarımızın kamuoyuna tanıtımında siz değerli basın mensuplarının bize vereceğiniz destek çalışma gücümüzü artıracaktır. Bu destek için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

Tarih: 23. Mart. 2006  

Saat  :  13:00 - 14:00

 

Ek: BASIN BÜLTENİ

Okuma edilgen bir eylem değil, kişinin bütün zihinsel gücünü ortaya koymasını gerektiren etken bir etkinliktir. Bu etkinlik içinde; çocuklarımızın okuma sevgisi, becerisi kazanmalarına, hayatı sorgulamalarına, olaylara çok yönlü bakabilmelerine, üretken/ etkin birey-okurlar olmalarına destek olabilmek için yola çıktık.

ÇYDD olarak anlatmak istediklerimizi anladığı, düşüncelerimizi paylaştığı, bizlere uygun çalışma atmosferi hazırladığı ve projemize tecimsel kaygılarla yaklaşmadığı için TOROSLU KİTAPLIĞI ile çalışmayı birlikte kotardık.

ÇYDD ve TOROSLU KİTAPLIĞI olarak bu projedeki ortak amacımız; yatılı bölge okullarına, kentlerin varoşlarında yaşayan ekonomik durumu kısıtlı öğrencilere, olanaksız kütüphanelere ve okullara hazırladığımız yaratıcı okuma dizisinin kitaplarını sponsorlar (bağışlar) aracılığıyla ücretsiz olarak ulaştırmaktır. En büyük desteklerimizden biri de dizide yer alan kitapların yazar ve çizerleri oldu. Teliflerini kendi istekleriyle bize, dolayısıyla hedeflediğimiz bölgelerdeki çocuklara bağışladılar.

ÇYDD ve TOROSLU KİTAPLIĞI’nın  el birliği ile hazırlanan bu kitaplar, yeni İlköğretim Türkçe programının beklentilerini  karşılayabilecektir. Kitaplar, öğretmenlerin Türkçe derslerinde kullanabilecekleri metinlerden  ve yapabilecekleri etkinliklerden oluşmaktadır. Ayrıca, çocuğunun etkin bir okur olma yolunda ilerlemesini isteyen anne-babalar da  bu kitaplardan ve Yaratıcı Okuma Dosyalarından yararlanabilirler.   

Yaratıcı Okuma Dizisi,  ÇYDD Beyoğlu Şubesinin beş yıl önce başlattığı Yaratıcı Okuma Projesinin devamıdır. Dizi beş kitaptan oluşmaktadır. Aşağıda adları verilen çocuk edebiyatının değerli yazarları, bu dizi için  kitaplar yazdılar, değerli çizerler kitapları resimlediler Biz de ÇYDD olarak bu kitaplar için Yaratıcı Okuma Dosyaları hazırladık. İstedik ki çocuklar bu kitaplarla eşsiz bir okuma ve görme serüveni yaşasınlar ve bu serüvenini yazıya geçirerek saklayabilsinler.

Dizinin amacı:

- Öğrencilerin okuduklarından, gördüklerinden zevk almalarını sağlamak

- Onları edebiyat  ve resim sanatıyla tanıştırmak

- Öğrencilerin okuduklarını, gördüklerini daha iyi anlamalarını, okuduklarıyla, gördükleriyle iletişim kurmalarını,     okuduklarıyla,  gördükleriyle kendi yaşamları arasında bağlar kurmalarını ve kitabın ötesini düşleyerek yeniden üretmelerini sağlamak

- Edebiyatın değişik türleriyle tanıştırmak

     - MEB yeni Öğretim Programlarının yapılandırıcı ve öğrenci odaklı eğitim yaklaşımlarına yardımcı olmak

 

Yazarlar

Adları

Çizerler

Tür

Dosya

Sevim Ak

Gökte Biri Var

Behiç Ak

Roman

Ayrı çalışma dosyası

Seza K. Aksoy

 

Şişko Patates

Ferit Avcı

roman

Ayrı çalışma dosyası

Zehra İpşiroğlu

 

Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika

Gözde Bitir Sındırgı

Roman

Ayrı çalışma dosyası

Mavisel Yener

Şiir Saldım Gökyüzüne

 

Gözde Bitir Sındırgı

Şiir

Kitap içinde

Nazan İpşiroğlu

Resimlerle Konuşalım

15 ünlü ressamın resimleri

Resim

Kitap içinde

Başa dön

 Oya ADALI ile Söyleşi

Sevgili Oya Adalı, 10 yıldır ÇYDD Beyoğlu şube başkanlığını sürdürüyorsunuz. Bu güne dek birçok başarılı çalışmaya dernek ve şube olarak imza attınız. Özellikle kız çocukların okumasına destek olmak, çağdaş, bireylerin yetişmesine maddi manevi katkı sağlamak için çeşitli çalışmalarda bulundunuz. Bugünlerde ‘yaratıcı okuma dizisi’ başlığı altında (10-14 yaş çocuklar için) yayımlanan bu beş kitap ve öncesi için konuşamaya başlayalım. Bu projedeki amacınız nedir?

ÇYDD olarak bizler çağdaş bir toplumun oluşturulmasında eğitimin çok önemli olduğu bilinciyle yola çıktık. Bir yandan eğitimin yaygınlaştırılması, okullaşma oranının yükseltilmesi için büyük bir çaba gösterirken bir yandan da eğitimin niteliğinin yükseltilmesi çalışmalarını yürüttük. Yaratıcı Okuma Projemiz de CYDD Beyoğlu Şubesi’nce bu bağlamda yürüttüğümüz projelerden birisi.

 

Bu noktada amacınıza ulaşabildiniz mi?

Yaratıcı Okuma Projesi’ne 2000 yılında başladık. Amacımız çocuklara okumayı sevdirmek ve onların yaratıcı, üretken okurlar olmalarına destek olmaktı. “Okuma insanın ufkunu genişletir, onun duyyaya geniş bir açıdan bakmasını sağlar.” diyorduk öğrencilerimize. Ama bu ancak yaratıcı üretken bir okuma yoluyla sağlanabilir. Okuma okullarımızda genellikle edilgen bir eylem olarak düşünülüyor, kitaplar verilerek öğrenciden okumaları isteniyor, okudukları özetletiliyor, ama onlardan okumaları üzerinde düşünmeleri, okuduklarından kalkarak kendilerini ve yaşadıkları dünyayı sorgulamaları, okuduklarını daha öteye götürmeleri, üretmeleri beklenmiyordu. Biz bu tür okumanın da eğitimle kazanılabileceğini düşündüğümüzden bu projeyi hazırladık. Projeyi Zehra İpşiroğlu, İ:Ü: tiyatro bölümündeki öğrencileriyle yürüttü. Proje, Beyoğlu ilçesi ilköğretim okullarında iki yıl üst üste yarışma biçiminde uygulandı. Ortaya çıkan sonuç çok başarılıydı. Bu deneyimlerimizi Yaratıcı Okuma I-II adlı kitaplarımızda yazdık. Bu kitaplarla öğretmenlere de etkinliğe dayalı eğitim çalışmaları için örnekler sunmuş oluyorduk.

 

Projenin oluşum sürecinden bahseder misiniz?

Şu anda yayınlanmış olan elinizdeki Yaratıcı Okuma  Dizisi işte bu projenin devamı. MEB ilköğretim programlarını değiştirdi. Yeni ilköğretim programlarında benimsenen eğitim yöntemi “öğrenci odaklı”, “yapılandırmacı eğitim”. Bu yöntemler bizim yaratıcı okuma çalışmalarımızla bir paralellik göstermekte. Biz de hem yaratıcı okuma eğitiminin yaygınlaşması hem de ilköğretim okullarında bu yöntemi uygulayan öğretmenlere destek olmak için bu diziyi hazırladık. Ayrıca Çocuklarının iyi, yaratıcı, üretken bir okur olmasını isteyen anne-babalara da yardımcı olmak istedik.

 

Bundan sonraki projelerinizden bahseder misiniz?

Projeyi ÇYDD Beyoğlu Şubesi adına Oya Adalı, Nazan İpşiroğlu, Zehra İpşiroğlu, Şeyda Ozil birlikte yürüttük. Dizi için değerli yazarlarımızdan bizim için kitaplar yazmalarını istedik. Onlar bu isteklerimizi sevinçle karşıladılar ve bugün elimizde bulunan dört  kitabı, Sevim Ak  “Gökte Biri Var”, Seza Aksoy Kutlar “Şişko Patates”, Zehra İpşiroğlu “Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika”, Mavisel Yener “Şiir Saldım Gökyüzüne” bize gönderdiler. Değerli çizerlerimiz Behiç Ak, Ferit Avcı, Gözde Bitir Sındırgı kitapları resimlediler. Nihal Kuyumcu, Funda Aybat, Reyhan Özden  dosyalar için sorular hazırladılar. Beşinci kitabımızsa görsel okuma denemesi oldu. Nazan İpşiroğlu bize ‘Resimlerle Konuşalım’ adlı kitabı hazırladı. Kitap 15 Türk ressamının resimleri üzerine kurulu. Biz de projemiz doğrultusunda tüm kitapların dosyalarını düzenledik. Papatya Yayıncılık Eğitim- Toroslu Kitaplığı bizim düşüncelerimizi anladı ve birlikte uyumlu bir çalışma yürüttük.

Böylece bugün karşınızda gördüğünüz bu kitaplar bir birliktelik ve dayanışmanın ürünü olarak size ulaştı.

‘Yaratıcı Okuma Dizisi’nden beklentimiz  kitaplarımızın okullara ulaşması, çocuklarımızda yaratıcı okuma alışkılığının gelişmesine, yerleşmesine  katkıda bulunması.  Bunun için kitaplarımızın en uzaktaki okullarımıza dek ulaşmasını amaçlıyoruz.

Bu iki yolla olabilir. Eğitime katkıda bulunmak isteyen her kuruluş, her kişi ÇYDD Genel Merkezi ya da Beyoğlu Şubesine kitap bağışı olarak kullanılmak üzere katkıda bulunurlarsa kitapları Yatılı Bölge Okullarından başlayarak alım gücü kısıtlı okullarımıza ulaştırmak istiyoruz. Ayrıca çocukları için bu diziyi alanlar bir dizi tutarını derneğimiz hesabına, kitap bağışı olarak yatırabilirler. Bunun için ciddi biçimde destekler bekliyoruz.

Başa dön

   

 Kitap Kapakları

 

 

 

Başa dön

Dizinin Amacı

- Öğrencileri edebiyatla ve resim sanatıyla tanıştırmak
- Öğrencilerin edebiyat eserlerinden ve resim sanatından zevk almalarını sağlamak
- Öğrencilerin okuduklarıyla, gördükleriyle kendi yaşamları arasında bağlar kurmalarını  ve kitabın ötesini  düşleyerek yeniden üretmelerini sağlamak
- Öğrencileri edebiyatın değişik türleriyle tanıştırmak
- Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni Öretim Programlarının yapılandırıcı ve öğrenci odaklı eğitim yaklaşımlarına yardımcı olmak.

Başa dön

 

 Rifat ÇÖLKESEN ile Söyleşi

Sayın Rifat Çölkesen, siz bir akademisyensiniz, ancak yayıncılık dünyasında da 3 yayınevi ile önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Örneğin Papatya Yayıncılık Eğitim'de TBV ile Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Toroslu Kitaplığı'nda ÇYYD-Beyoğlu Şubesi (Oya Adalı) ile "yaratıcı okuma dizisi" ve üçüncü yayınevinde de "okul öncesi çocuk kitapları" projeleri gerçekten önemli çalışmalar. Herbiri alanında bir boşluğu dolduryor. Bu çalışmalarınızda amacınız nedir? Hem bir akademisyen hem bir yayıncı olmayı bize anlatır mısınız?

 

Evet, ben bir akademisyenim. Hem bir öğretim üyesi hem de Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği kurucu bölüm başkanıyım. Akademisyen olarak amacım popülerlikten uzak, bilime ve toplama bir karınca adımı kadar da olsa yenilik ve katkı sağlamak. Yayıncı olmak, aslında, akademisyenliğimi tamamlayan bir unsur; kitap konusunda kendi yaşamımda gördüğüm eksiklikleri zamanında birtakım yayıncılara anlatmaya çalıştım. Ancak, yayıncılık sektörünü, ne yazık ki güzel ve nitelikli bir eserden daha çok "satar mı" düşüncesiyle kitaplar basmaya çabaladığına tanık oldum. Benim için kitap bir "aşk"; kimseninin yapmadığını, yapamadığını yapmak hem içerik hem de baskı kalitesiyle kitapların üretilmesine önayak olmak müthiş bir duygu; katkımın olduğu kitapları kitapçı raflarında görmek açıklaması imkansız duygular uyandırıyor bende...

 

Neden 3 farklı yayınevi?

Ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığımız çalışmalarda yayıncılık dünyasını araştırdık. Tek bir yayıncılık markası ile tüm konuları kapsayan yayınlar yapılmasını uygun bulmadık. Bu nedenle Papatya Yayıncılık Eğitim ile "bilimsel ve teknik kitaplar", Toroslu Kitaplığı ile "kültür, sanat, edebiyat ve ilköğretim kitapları" ve üçüncü yayınevimizde de "okul öncesi çocuk kitapları" basılması kararlaştırıldı. Herbir yayınevinin çok güçlü yayın danışmanları vardır. Benim yayıncılıktaki görevim fazla değil aslında Papatya Yayıncılık Eğitim'de yayındanışmanlığı yapıyorum; Toroslu Kitaplığı'nın yayındanışmanı sayın Yusuf Çotuksöken, üçüncü yayınevimizin ayrı bir yayındanışmanı var. Yayınevi çalışanları olsun, dağıtım şirketi (Toros Dağıtım Kitap) çalışanları olsun çok özverililer; bu arkadaşlarımızla herşey başarılabilir; üstelik kadro da her geçen büyüyor.

 

Şu anda hangi projeleriniz bitti veya bitmek üzere?

TBV ile "Türkiye Bilişim Ansiklopedisi" bitti; yaklaşık 20 editör, 3 başeditör ve yaklaşık 150 yazar; müthiş bir eser! Tüm değerli bilim adamları ve sektör temsilcileri bu ansiklopidede; bir bilişim insan kaynakları rehberi, bir bilişim ansiklopedisi.

ÇYDD ile "Yaratıcı Okuma  Dizisi"nin ilk aşaması bitti; 5+3 kitap basıldı ve dağıtıma verildi. Oya Adalı, Nazan İpşiroğlu, Zehra İpşiroğlu, Şeyda Ozdil birlikte yürütüldü. Yazarlarıyla ve çizerleriyle ( Sevim Ak, Seza Aksoy Kutlar, Zehra İpşiroğlu, Mavisel Yener, Behiç Ak, Ferit Avcı, Gözde Bitir Sındırgı, Nihal Kuyumcu, Funda Aybat, Reyhan Özden) tekrarı zor yapılacak bir dizi.

Cenk Gündoğdu koordinatörlüğü'nde "Şairlerimizin Kendi Seçtikleri Dizisi"nin ilk aşaması bitti; ikinci aşama çalışmaları devam ediyor. Arif Damar, Haydar Ergülen, Müslim Çelik, Salih Bolat ve daha nice şairlerimiz; gerçekten övülmeye değer bir çalışma.

Bir diğer projemiz de okul öncesi çocuklarımız için "Anadolu Masalları" ve "Eğitim Dizisi" bitmek üzere. Birçok ressam, çizer ve yazar bu projemizde. Anadolu'nun zenginlikleri, güzellikleri, kültürleri bu dizimizde; Anadolumuzu nitelik ve baskıda Avrupalı yapan müthiş bir dizi.

Bir de üniversitemde yaptığım mesleki projelerim var. Şu sıralar daha çok graf algoritmaları ve IPv6 üzerine uğraşıyorum.

 

Yeni projeleriniz var mı?

Evet, oldukça fazla. Güzel ve nitelikli olan herşeye açığız, çünkü. İnanıyoruz ki, güzel/nitelikli insanlarla güzel işler yapılır. Seçimimiz bu yönde. Magazinsel eserlerden uzak duruyoruz.

Başa dön

     Tel: +90-212-527 52 97          Faks: +90-212-527 52 96    e-Posta: admin@toroslu.com      Son Güncelleme:  03 Mart 2014, Pazartesi  
     Copyright © 2003-2012  [Toroslu Kitaplığı]. Tüm haklar saklıdır.