Toroslu Kitaplığı

      geçmişten günümüze gelen birikim

 

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

 

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

 

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık için...

 

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com

Tel:

 (212) 527 52  96

Fiyat Listesi

 

 

 

Okuyucu ve edebiyat dünyasına.

Emekli Jandarma Başçavuş şair  "Cenk Gündoğdu"nun yayınevimiz ile ilişkisi yoktur. Kamuoyuna bildirilme gereği duyulmuştur.

 

     Yusuf ATILGAN'ın Roman Dünyası

      A. İ. KOLCU

 

 

Arka Kapak Yazısı

    Şairin "sessiz yaşadım, kim beni, nereden bilecektir" dizesiyle örtüşen bir yaşam süren Yusuf Atılgan, romanlarında yabancılaşma, yalnızlık, intihar gibi ana temalar çevresinde düşüncelerini derinleştirerek son dönem Türk romanına damgasını vuran yazarlarımzıdan biridir.

    Yabancılaşma ve yalnızlığı modernizmin bir görünümü olarak sınırlayan anlayışın yerine onu insan doğasının temel davranış biçimlerinden biri olarak kabul eder. Aylak Adam'dan Anayurt Oteli'ne, oradan da Canistan'a uzanan roman serüveninde kendi ruh dünyasının gizlerini bilinç üstüne çıkartır.

   Çağımız bireyinin geçtiği labirentten o da geçmiş, fakat tahrip gücü yüksek bir sessizlik ve suskunluk içinde etkisini bilinç altının derinliklerine taşımış bir yazar olarak kendisini göstermiştir.

   Yusuf Atılgan, yaşamın kıyısında olduğu halde onun bütün sarsıntılarını geçiren ruhun şiirsel öyküsüdür.

Başa dön

İçindekiler

Önsöz

Giriş

A. Hayatı

B. Eserleri

1.       Romanları

2.       Öyküleri

3.       Masal Kitabı

    4.    Piyes

    5.    Çeviri

    6.    Kitaplaşmamış Öteki Yazıları

C. Romancılığı ve Roman Görüşü

 

Birinci Bölüm

Romanların Tema Bakımından İncelenmesi

1.     Aylak Adam

A.   Romanın Konusu

B.    Romanın Çözümlemesi

C.   Bir Aylak Olarak C.’nin Portresi

2.   Anayurt Oteli

A.  Romanın Konusu

B.  Romanın Çözümlemesi

C.  Bir Şizoid Olarak Zebercet’in Portresi

3.   Canistan

A.  Romanın Konusu

B.   Romanın Çözümlemesi

4.   Romanlarda İşlenen Genel Temalar

A.    Yabancılaşma

B.     Cinsellik

C.    Fetişizm

D.   İntihar

E.    İntikam

F.     İşkence

G.   Suç

 

İkinci Bölüm

Romanların Yapı Bakımından İncelenmesi

A. Romanların Yapısı

1.Kurgu

2.Olay

3.Bakış Açısı ve Anlatıcı

4.Zaman

5.Mekân

6.Kişi Kadrosu

7.Dekoratif Öğeler

8.Üslup

B. Anlatım Teknikleri

1.     Bilinç Akışı Tekniği

2.     İç Konuşma Tekniği

3.     Parantez İçinde Bilgi Verme Tekniği

4.     Günlük ve Mektup Tekniği

5.     Geriye Dönüş Tekniği

6.     Noktalama İşareti Kullanmama Tekniği

7.     Leitmotif Tekniği

8.     Tezatlar ya da Karşıtlıkları Kullanma Tekniği

9.     Ayrıntıdan Yararlanma Tekniği

 

Sonuç

Kaynakça

Dizin

Başa dön

Önsöz

Elinizdeki bu çalışma, Yusuf Atılgan ’ın romanları üzerinde tema ve yapı bakımından bir incelemeyi amaçlamıştır. Yusuf Atılgan hakkında gerek sağlığında gerekse ölümünden sonra birçok yazı kaleme alınmıştır. Bunların bir kısmı ciddî inceleme ve eleştiri yazıları, büyük bir kısmı ise daha çok arkadaş çevresi tarafından yazar-eser ve hatıra ilişkisi çerçevesinde yazılmış yazılardır.

Biz bu çalışmayı Yusuf Atılgan ’ın romancılığı ile sınırladık. Onun roman görüşü, romanlarının tema ve yapı bakımından incelenmesi bu çalışmanın mihverini teşkil etmiştir.

Çalışmanın Giriş adını taşıyan bölümünde, Yusuf Atılgan ’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş;  romancılığı, roman hakkındaki görüşleri, yazarın kendi ifadelerini de dikkate alarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Yusuf Atılgan’ın kendi hayatı ve sanatı üzerinde az  fakat özlü konuşması ve bir bakıma kendisini değerlendirmesi kimi durumlarda yolumuza ışık tutmuştur.

Birinci Bölüm’de, Yusuf Atılgan ’ın yayınladığı üç romanın (Aylak Adam , Anayurt Oteli  ve Canistan ) tema bakımından çözümlemeleri yapılmıştır. Her romanın konusu  kısaca özetlenmiş, sonra çözümlenmiştir. Bu bölümün sonunda yazarın romanlarında işlediği genel temalar birkaç başlık altında değerlendirmeye tâbi tutulmuştur.

İkinci Bölüm’de bir kurgu ustası olan Yusuf Atılgan ’ın romanları yapı ve kullanılan teknikler bakımından incelenmiştir. Bu incelemede yazarın birçok tekniği birarada ve başarı ile kullandığını gözlemledik. Çalışmamız sırasında yazarın işlediği tema ile kullandığı tekniklerin uygun düştüğünü gördük. Yusuf Atılgan, çalışmamızın bu bölümünde tanıklarıyla ortaya  konulduğu gibi, Aylak Adam ’da klasik, Anayurt Oteli  romanında ise modern roman ve anlatım tekniklerine başvurmuştur.

Çalışmanın Sonuç adlı bölümünde bu incelemeden çıkan sonuç özetlenmiştir.

Kaynakça bölümünde hem yararlandığımız kaynakları hem de Yusuf Atılgan  hakkında yazılmış ya da ondan söz eden kitap ve makaleleri biraraya getirdik.

İncelemenin sonunda okuyucuların yararlanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir de dizin hazırlanmıştır.

Çalışmamız sırasında Yusuf Atılgan ’ın ‘Perşembe’ arkadaşları Turan Yüksel,  Eray Canberk , Aydın Hatipoğlu , Yusuf Çotuksöken  ve M. Sabri Koz  tarafından hazırlanan ve İletişim yayınları arasından çıkan Yusuf Atılgan’a Armağan  adlı kitaptan geniş ölçüde yararlandık. Dipnotlarda makalelerin künyelerini verirken hem yayınlandığı dergi, kitap ve gazetelerin sayı numaraları hem de Yusuf Atılgan Armağanı’nda yer alan sayfa numaralarını bir arada verdik. Böylelikle herhangi bir yazının tamamına ulaşmak isteyen  okuyucular için iki alternatif sunmuş olduk.

Bu armağan kitabında yer alan yazılar, Yusuf Atılgan ’ın ölümünden hemen sonrasını kapsamaktadır. Biz araştırma ve taramalarımızı bugüne kadar getirerek sağlıklı bir Yusuf Atılgan kaynakçası ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Onun 1947 (?) yılında yazdığını tahmin ettiğimiz ve şimdiye kadar hiçbir kayıtta tesadüf edilmeyen Çıkış Gecesi  adlı piyesi bu taramalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır.

Bu çalışmanın edebiyatımızda Yusuf Atılgan ’ın romancılığı konusundaki boşluğu dolduracağı ümidini taşıyoruz.

Başa dön

Basından

  

Başa dön

Teknik Bilgiler:

200 sayfa.

14 x 23 cm2

975-92525-5-4

80 gr. Lüks Kitap Kağıdı

Başa dön

   

Önerilen Satış Fiyatı? Kitabı Nereden Satın Alabilirim?

Kitabın Önerilen Satış Fiyatı 10  TL'dir.

Başa dön

 

     Tel: +90-212-527 52 96          Faks: +90-212-527 52 97    e-Posta: admin@toroslu.com.tr      Son Güncelleme:  15 Kasım 2106, Salı  
     Copyright © 2003-2016  [Toroslu Kitaplığı]. Tescilli markadır. Tüm haklar saklıdır.