Toroslu Kitaplığı

      geçmişten günümüze gelen birikim

 

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

 

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

 

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık için...

 

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com

Tel:

 (212) 527 52  96

Fiyat Listesi

 

 

 

Okuyucu ve edebiyat dünyasına.

Emekli Jandarma Başçavuş şair  "Cenk Gündoğdu"nun yayınevimiz ile ilişkisi yoktur. Kamuoyuna bildirilme gereği duyulmuştur.

 

    

 

 

 TÜRKÇE YAZIM KILAVUZU

  

  Yusuf ÇOTUKSÖKEN

 

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı: www.tdk.com.tr


Arka Kapak Yazısı.

İlköğretim okullarında okuyan öğrencilerimiz için hazırlanan Türkçe Yazım Kılavuzu’nun ilk bölümünde, yazım kuralları ve yazım imleri üzerine kısa tanıtıcı bilgiler yer almaktadır. Sözcükler Dizini’nde yaklaşık 25 bin sözcük bulunmaktadır; bunların seçiminde kullanım sıklığı ve ders kitaplarında geçmesi ilke olarak benimsenmiştir.  

Yazılı iletişimin temel koşulu ve kuralı, sözcüklerin doğru yazılmasıdır. İşte Türkçe Yazım Kılavuzu günümüz Türkçesindeki sözcüklerin yazılış kurallarıyla yazılış biçimleri konusunda karşılaşabileceğiniz sorunların çözümlerini içerecek biçimde hazırlanmıştır. Bunun için bu kılavuzu her zaman çalışma masanızda bulundurmanızda yarar vardır. Bir sorunla karşılaştığınızda hemen açıp doğru kuralı ya da yazılışı öğrenebilirsiniz.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

1.     Bölüm: Türkçenin Yazım Özellikleri

Ses Nedir? Harf Nedir? Abece Nedir?

Türk Abeceleri

Yeni Türk Abecesi 

Abecedışı Harfler 

Türkçenin Sesleri 

      Ünlüler, Ünsüzler 

Türkçede Ses Değişmeleri ve Bunların Yazıda Gösterilmesi 

Ünlü Uyumları 

      Büyük Ünlü Uyumu 

      Küçük Ünlü Uyumu 

Ünsüz Uyumları

      Ünsüz Sertleşmesi, Ünsüz Yumuşaması

Ünsüz-Ünlü Uyumu

Ses Değişmeleri ve Bunların Yazımda Gösterilmesi 

      Dar Ünlünün Düşmesi

      Şimdiki Zaman Eki -(ı)yor’un Darlaştırma Etkisi  

Kimi Sözcüklerin ve Eklerin Yazılışı  

-“ile” Sözcüğünün Yazılışı 

-“imek” Eyleminin Çekimli Biçimleri ‘idi’, ‘imiş’,

  ‘ ise’ ve ‘iken’in Yazılışı 

-“-ki” Ekinin Yazılışı 

-“ki” Bağlacının Yazılışı 

-“-de” Ekinin Yazılışı

-“de” Bağlacının Yazılışı 

-“mi” Soru Ekinin Yazılışı 

      Eylemliklerin Yazılışı

Yabancı Sözcüklerin Yazılışı

Özel Adların Yazılışı 

Yabancı Özel Adların Yazılışı 

Büyük Harflerin Kullanıldığı Durumlar 

Küçük Harflerin Kullanıldığı Durumlar 

Ay ve Gün Adlarının Yazılışı  

Gün Bildiren Tarihlerin Yazılışı 

Sayıların Yazılışı 

Romen Rakamlarının Yazılışı 

Güneş, Ay ve Gezegen Adlarının Yazılışı

Bileşik Sözcüklerin Yazılışı 

      Özel Bileşik Adların Yazılışı, Bileşik Eylemlerin Yazılışı

Terimlerin Yazılışı

Deyimlerin Yazılışı

İkilemelerin Yazılışı

Pekiştirmeli Sözcüklerin Yazılışı

Satır Sonlarında Sözcüklerin Hecelere Bölünerek Yazılışı 

 

2.   Bölüm: Yazım İmleri (İşaretleri) ve KULLANILDIĞI DURUMLAR

Düzeltme İmi

Nokta

Virgül 

Noktalı Virgül

İki Nokta

Üç Nokta 

Soru İmi

Ünlem İmi 

Kısa Çizgi

Uzun Çizgi

Eğik Çizgi 

Tırnak İmi 

Tek Tırnak İmi  

Denden İmi   

Ayraç, Yay Ayraç

Köşeli Ayraç  

Kesme İmi   

Yazıda Kullanılan Öbür İmler

 

3.   Bölüm: KısaltmalarIN YAPILIŞ VE YAZILIŞ    KURALLARI

Kısaltmalar Dizini

 

4.    Bölüm: Sözcükler Dizini

 

Kaynakça 


   

Önsöz

Türkçe yazımı en kolay olan dillerden biridir. Bunun nedeni de Türkçede bir ses-bir harf denkliğinin bulunmasıdır. Türkçede her ses bir harfle karşılanmaktadır. Bunun için de sözcükler çokluk, yazıldığı gibi okunur.

İlköğretim okullarında okuyan öğrencilerimiz için hazırlanan Türkçe Yazım Kılavuzu’nun ilk bölümünde, yazım kuralları ve yazım imleri üzerine kısa tanıtıcı bilgiler yer almaktadır. Sözcükler Dizini’nde yaklaşık 25 bin sözcük bulunmaktadır; bunların seçiminde kullanım sıklığı ve ders kitaplarında geçmesi ilke olarak benimsenmiştir. Bilim terimlerinin önemli bir bölümü, deyim ve kalıp kullanımlar, yöresel ve eskimiş sözcükler, ilköğretim öğrencileri için pek bir anlam taşımayan, özellikle soyut içerikli yerli ve yabancı sözcükler, henüz tutunmamış Türkçe sözcük önerileri, vb kılavuza alınmamıştır.

Bu yazım kılavuzu içerik bakımından, eski Türk Dil Kurumu ile Dil Derneği’nin gelenekleştirmeye çalıştığı yazım biçimleri ve yazım kurallarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, kendi gözlem ve araştırmalarımızın sonuçlarını da aktardığımız için kimi küçük ayrımlar da içermektedir.

Yazılı iletişimin temel koşulu ve kuralı, sözcüklerin doğru yazılmasıdır. İşte Türkçe Yazım Kılavuzu size günümüz Türkçesindeki sözcüklerin yazılış kurallarıyla yazılış biçimleri konusunda karşılaşabileceğiniz sorunların çözümlerini içerecek biçimde hazırlanmıştır. Bunun için bu kılavuzu her zaman çalışma masanızda bulundurmanızda yarar vardır. Bir sorunla karşılaştığınızda hemen açıp doğru kuralı ya da yazılışı öğrenebilirsiniz.

Başarı ve mutluluk dileklerimle.

   Yusuf ÇOTUKSÖKEN


Teknik Bilgiler:

Sayfa: 264

Boyut: 13,5 x 19,5 cm2

ISBN: 975-6342-20-X

Kağıt: 1. hamur kağıt

Kitabın Önerilen Satış Fiyatı 4,99 TL'dir.

  

     Tel: +90-212-527 52 96          Faks: +90-212-527 52 97    e-Posta: admin@toroslu.com.tr      Son Güncelleme:  15 Kasım 2106, Salı  
     Copyright © 2003-2016  [Toroslu Kitaplığı]. Tescilli markadır. Tüm haklar saklıdır.